Fastighetsavdelningen/verksamhetsservice/städservice
HSB Fastighetsförvaltning Göta AB
Teknisk Service
till DOXA Plastics AB
Rekryteras av CODEQ
till Blue Wall
Fastighetsavdelningen/Fastighet- och byggservice
Projektenheten Regionfastigheter
till Proficore
Fastighet
till TDI AB
Projektenheten, Regionfastigheter
GPS Produktion
Teknisk Service
Till Hälsohögskolan
till Maskinkonstruktion Finnvedens AB
Livsmedelsenheten
till CEOS
till Sensys Gatso
Sommarvikarier
Rekrytering via INTEND AB
med chans till vikariebonus
och resemontörer
och Arbetsledare/tapetsör
Gränna Hamnkontor