till Återvinning & Energi
Fastighetstekniska enheten, Höglandssjukhuset Eksjö
Leg. sjuksköterska
Sörängens Folkhögskola
till Orwak AB
till Avonova Värnamo
till Mejeri samt Frukt & Grönt