Jönköping
Fastighet/Verksamhetsservice/Städservice.
Vatten & Avlopp/Va-nät drift & anläggning
Rekrytering via PÅVERKA NU
Regionledningskontoret, HR-avdelningen
Gatu o Park/Produktion/Drift
Stab/Ekonomi
Controller mfl
Rekrytering via PÅVERKA NU
till Nominit AB
till Nominit AB
till NPB Automation AB
Rekrytering via PÅVERKA NU
Rekrytering via PÅVERKA NU
Rekryteras via HR-strateg
rekryteras via BRA HR
Fastighet/Förvaltning
Gatu o Park/Teknisk service/Verkstad
Fastighetsavdelningen
till Huskvarna Pastorat
till Nässjö Affärsverk AB
Rekrytering via PÅVERKA NU
Ekonomiavdelningen
Rekrytering via PÅVERKA NU
till Statkraft Sverige AB
till Vida Energi AB
Rekryteras via Acconia
Fastighet/Fastighet o Byggservice/Fastighetsservice