Fastighetsavdelningen/verksamhetsservice/städservice
HSB Fastighetsförvaltning Göta AB
Teknisk Service
till DOXA Plastics AB
till Blue Wall
Fastighetsavdelningen/Fastighet- och byggservice
Projektenheten Regionfastigheter
till Proficore
Fastighet
Projektenheten, Regionfastigheter
GPS Produktion
Teknisk Service
Till Hälsohögskolan
Livsmedelsenheten
till CEOS
till Sensys Gatso
Rekrytering via INTEND AB
med chans till vikariebonus
och Arbetsledare/tapetsör
Gränna Hamnkontor