Rekryteras via INTEND AB
med taxiförarlegitimation
Produktion GPS/Driftenheten
Vi utökar!
till Arvidsson Revision
Rekrytering via VEM
Rosenlund
Rekryteras via Finnveden Executive
Gata och Park/Produktion/Drift
Gata och Park/Produktion/Drift
flera civila medarbetare
VA-avdelningen
Upphandlingsavdelningen
till FAGERHULT
flera tjänster
till Hökerum Bygg
till Saxe Nordic Plast AB
Verksamhetsservice