till IF Metall
och Platschef
Rekryteras via Finnveden Executive
Mark- och anläggningsarbetare
till Avonova