Rekryteras via INTEND AB
till Fredahl Rydéns AB
till Återvinning & Energi